प्रविधी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित