७५ % अनुदानमा कम्बाइन मिल,मिनिटिलर र थ्रेसर मेशिनरको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि नेचासल्यान गाउँपालिको सुचना « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

रोजगारी

७५ % अनुदानमा कम्बाइन मिल,मिनिटिलर र थ्रेसर मेशिनरको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि नेचासल्यान गाउँपालिको सुचना